<img src="http://komisja-autobusowa.igkm.pl/wp-content/uploads/2018/02/LOGO_res.png"><br>Konferencja IGKM


Konferencja IGKM

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Warszawa, 15 stycznia 2019 r.

Przykładowa strona

O konferencji

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Konferencji dot. Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 roku w Warszawie.

Podczas Konferencji zostaną przedyskutowane praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów i nowych obowiązków. Przewidziany jest także czas na zadawanie pytań i uzyskanie rozwiązania ewentualnych problemów.

Program

 • Zakres stosowania nowych przepisów.
 • Jak przygotować się do PPK
  • Diagnoza obecnych kosztów pracowniczych
  • Rozwiązania alternatywne w stosunku do PPK
  • Planowanie budżetu wynagrodzeń
 • Obowiązki pracodawców w zakresie umowy o zarządzanie
 • Obowiązki pracodawców wobec pracowników
 • Obowiązki pracowników w zakresie stosowania ustawy
 • Harmonogram działań, które należy podjąć zgodnie z ustawą
 • Rodzaje wpłaty do PPK i zasady ich rozliczania
 • Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK
 • Bezpieczeństwo środków gromadzonych w PPK
  • Podmioty uprawnione do oferowania PPK
  • Instrumenty rynku kapitałowego dostępne w PPK
  • Nadzór państwowy nad systemem PPK
 • Procedura wycofywania się z projektu
 • Sytuacje szczególne: postępowanie na wypadek rozwodu lub śmierci pracownika
 • Broker w PPK
 • Jak się przygotować do nowych regulacji w zakresie zmian w systemie emerytalnym?
 • Podobieństwa reformy emerytalnej w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Lokalizacja

Konferencja odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 r., w godzinach 10:00 – 16:00 w sali konferencyjnej Polonia Palace Hotel – Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa.

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie elektronicznego formularza uczestnictwa oraz dokonanie na konto IGKM płatności za udział w terminie do dnia 8 stycznia 2019 roku.  Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 250 zł netto + 23 % VAT.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa prosimy o informację na adres: m.pilka@igkm.pl najpóźniej na 7 dni przed Konferencją, w przeciwnym razie będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełną kwotą za udział.

W kwestii kosztu uczestnictwa dla podmiotów nie będących członkiem IGKM prosimy o bezpośredni kontakt: Monika Piłka, tel. 22-848-21-73, e-mail: m.pilka@igkm.pl

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty z tytułu uczestnictwa na konto Izby: Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK S.A.) VIII Oddział w Warszawie nr:  80 1090 1870 0000 0001 0615 0818 do dnia 8 stycznia 2019 roku.

Formularz rejestracyjny na Konferencję IGKM:

Kontakt

Dodatkowych informacji udziela Monika Piłka, tel. 22-848-21-73, e-mail: m.pilka@igkm.pl

Ochrona danych osobowych